Działy tematyczne - dział publiczny - pisanie po zalogowaniu > Wyprawy, spotkania itp.

Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"

(1/5) > >>

SP6MLK:

 Grupa Inicjatywna Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub" uprzejmie informuje,
że w dniu 01-10-2016 r. w schronisku "Andrzejówka" w Rybnicy Leśnej, odbędzie się
Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub".
Początek zebrania, godz.10:00

Więcej informacji na forum SP UKF Klub:

http://ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=250875&temat=442401


W imieniu Grupy Inicjatywnej

Stanisław Kastelik SP6MLK

SP6MLK:
Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"

W dniu 1 października 2016 roku w Rybnicy Leśnej, odbyło się Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK  "SP UKF Klub". W zebraniu uczestniczyło 20 osób. Zaproszonym gościem był Prezes ZG PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF. Jedna osoba nie spełniła warunków, tzn aktualnie nie jest członkiem PZK.
Liczba członków założycieli Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub" wg listy wynosi 18 osób.
Zebranie odbyło się zgodnie z zaproponowanym porządkiem.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Kol. Stanisława Kastelika SP6MLK, a na sekretarza zebrania Kol. Waldemara Chrzanowskiego SP6EUA.Po krótkiej dyskusji na temat celów "SP UKF Klubu" oraz sposobów ich realizacji i wniosków dla Komitetu Założycielskiego,podjęto pięć uchwał niezbędnych do dokonania czynności zmierzających do wpisu do ewidencji Ogólnopolskich Klubów PZK.
1.Powołanie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"
2.Ustalenie siedziby Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"
3.Powołanie Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"
4.Upoważnienie Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub", do dokonania czynności zmierzających do wpisu do ewidencji Ogólnopolskich Klubów PZK i zorganizowania pierwszego Walnego Zebrania Członków "SP UKF Klubu".
5.Przyjęcie celów Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub" i sposobów ich realizacji.
W wolnych wnioskach, pozytywnie oceniono wnioski dla Komitetu Założycielskiego "SP UKF Klub"

Więcej informacji po wpisaniu klubu do ewidencji PZK.

W imieniu Komitetu Założycielskiego

Stanisław Kastelik SP6MLK

SP6MLK:
Witam!

Uprzejmie informuję, że dzisiaj wysłałem dokumentację niezbędna do powołania Ogólnopolskiego
Klubu PZK "SP UKF Klub", na adres Sekretariatu ZG PZK

Chciałbym przedstawić genezę decyzji założenia SP UKF Klubu, gdyż krążą wymyślone legendy
oraz nieprawdy głoszone na forach przez członków PZK i  PK UKF.

Chyba we wrześniu 2013 roku powstała myśl o stworzeniu nieformalnej grupy która powstała
spontanicznie pod wpływem impulsu ulotki,  która wypadła z gazety.
Pierwsza myśl po przeczytaniu ulotki, że jest to dobre miejsce na organizowanie spotkań
krótkofalarskich.  Po odwiedzeniu tego miejsca nie było już wątpliwości.

Postanowiliśmy po paru telefonach do przyjaciół z UKF-u, zorganizować Sympozjum Integracyjne
"Radiokomunikacja Amatorska UKF" - Gajów 2014.

Postanowiliśmy stworzyć nieformalną grupę, bez stosowania procedur i formalności, bez sformalizowanej
struktury, nie posiadającej wewnętrznych przepisów prawnych, opierającej się na wewnętrznych relacjach
pomiędzy członkami oraz wspólnych zainteresowań UKF-em / od 50 MHz  wzwyż /.

Zgodnie z prawem polskim, w działalności społecznej dopuszcza się istnienie takich grup nieformalnych.

Nawiązaliśmy współpracę z ZG PZK, DOT PZK nr1, Stowarzyszeniem "ECRA" oraz redakcją "Świata Radio"

Od tego czasu zorganizowaliśmy trzy Sympozja i w przygotowaniu jest czwarte /już brak miejsc noclegowych
w Gajowie/

Linki:

http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp?grupa=228229&temat=385186

http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp?grupa=228229&temat=422779

http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp?grupa=228229&temat=440344

http://ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=250986&temat=442602

http://ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=250991&temat=442415

http://ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=250987&temat=442603

W związku z tym, że sympozja nabierają charakteru europejskiego i następne w 2018 roku
może już być Europejskim Sympozjum Integracyjnym, postanowiliśmy sformalizować strukturę grupy.

W związku z tym, że większość organizatorów i uczestników to członkowie PZK, postanowiliśmy
wejść w strukturę PZK w formie Ogólnopolskiego Klubu PZK.

Kierunki pracy SP UKF Klubu, przedstawione są w celach i sposobach ich realizacji.


73! Stanisław Kastelik  SP6MLK

SP6MLK:
Dokumentacja niezbędna do powołania Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub",
dotarła w dniu 11.10.2016r do Sekretariatu ZG PZK.
Otrzymałem zwrot potwierdzenia odbioru.

73! Stanisław SP6MLK

SP6MLK:
Klub SP UKF

Dokumenty związane z powołaniem dnia 1 października br. w Rybnicy Leśnej k/Wałbrzycha (woj. dolnośląskie) przez 18-osobową Grupę Inicjatywną członków PZK, nowego klubu ogólnopolskiego PZK „SP UKF Klub”, dotarły w ubiegłym tygodniu do Sekretariatu ZG PZK. Wniosek Komitetu Założycielskiego został sprawdzony pod względem formalnym przez Sekretarza PZK oraz przekazany do wiadomości członkom Prezydium ZG i GKR PZK. Tym samym rozpoczęła się procedura rejestracji Klubu Ogólnopolskiego PZK, zgodnie ze Statutem PZK.

[info: SP2JMR]

Web page: PZK

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej