Działy tematyczne - dział publiczny - pisanie po zalogowaniu > Wyprawy, spotkania itp.

Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"

<< < (3/5) > >>

SP6MLK:
Posiedzenie Prezydium ZG PZK - 10.12.2016 r.

Protokół nr 6/2016 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Wyciąg z protokołu w części dotyczącej "SP UKF Klubu":

"14.Szczegółowo omówiono sprawę zatwierdzenia powołania klubu ogólnopolskiego PZK „SP UKF
Klub”.  W trakcie trwania głosowania elektronicznego nad zatwierdzeniem powołania klubu
wpłynęły 4 wnioski członków Zarządu Głównego PZK, dotyczące przeniesienia tegoż głosowania na
posiedzenie ZG PZK, z których 3 nie spełniały wymogów formalnych. Prezydium uznało, że wobec
złożonych wniosków, konieczne jest przeprowadzenie odrębnego głosowania nad formą
zatwierdzenia powołania klubu. Wniosek będzie przegłosowany elektronicznie. Jeśli zostanie
przyjęty, wówczas będzie to podstawą do przerwania głosowania elektronicznego i wniosek o
zatwierdzenie powołania klubu będzie głosowany na wiosennym posiedzeniu ZG PZK w 2017 roku."

SP6MLK:
Uchwała ZG PZK nr 584/2017/E

Zarząd Główny PZK, w drodze głosowania elektronicznego, na podstawie § 20 pkt. 3 lit. a oraz § 20 pkt. 5 Statutu PZK, w powiązaniu z § 8 pkt. 4 Regulaminu Zarządu Głównego postanawia, że głosowanie uchwały zatwierdzającej powołanie Ogólnopolskiego Klubu PZK „SP UKF Klub”, powołanego przez Grupę Inicjatywną dnia 01.10.2016 r., odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego PZK w roku 2017.

Głosowało: 27 osób (na 38 uprawnionych)
Wynik głosowania: za - 22, przeciw - 2, wstrzymało się - 2

ZG PZK uchwałę przyjął, a zatem postanowił, że głosowanie uchwały zatwierdzającej powołanie Ogólnopolskiego Klubu PZK „SP UKF Klub”, powołanego przez Grupę Inicjatywną dnia 01.10.2016 r., odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego PZK w roku 2017.

Posiedzenie ZG PZK planowane jest w najbliższym możliwym terminie po przygotowaniu
bilansu za rok 2016 (koniec Q1/początek Q2 2017).


73!
Waldemar Sznajder, */3Z6AEF/*
[Prezes PZK]

SP6MLK:
Notatka z posiedzenia Zarządu Głównego PZK.

7. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na podstawie par. 46 pkt 1 oraz par. 46. pkt 3, w powiązaniu z par. 33 pkt 4 Statutu PZK, przyjął uchwałę o niezatwierdzeniu powołania Klubu PZK "SP UKF Klub" jako Ogólnopolskiego Klubu PZK, powołanego dnia 01.10.2016 r. przez Grupę Inicjatywną.

SP6MLK:
Witam!

Informuję, że po 38 dniach od chwili nie podjęcia Uchwały o zatwierdzeniu powołania Ogólnopolskiego
Klubu PZK "SP UKF Klub", otrzymałem dokumentację związaną z procedowaniem projektu Uchwały.

W związku z "ułomnością" Statutu w paragrafie 33 pkt 9. "Uchwała o odmowie zatwierdzenia powołania Oddziału Terenowego PZK (czytaj: paragraf 46 pkt.t3. "Do Ogólnopolskiego Klubu PZK przepisy paragrafu 33 stosuje się odpowiednio") jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu."

Pozostaje nam tylko odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów na podstawie paragrafu 16 pkt.1 Statutu "f) odwołań w sprawach członkowskich,".

73! Stanisław Kastelik SP6MLK

SP5ELA:

Stanisław

Zawsze możecie ponowić procedurę. Przy właściwym uzasadnieniu członkowie ZG PZK mogą zagłosować inaczej.
Widocznie argumenty nie były zbytnio przekonujące w tej sprawie. Jaki był stosunek głosów za i przeciw? Czy z dokumentacji wiadomo kto i jak głosował?

Nawiasem mówiąc przy założeniu, że wniosek stanie na KZD PZK, to nieco inna grupa działaczy będzie głosować.
W przypadku ZG PZK głosują przedstawiciele OT PZK, w przypadku KZD głosują delegaci.

73 Zygi SP5ELA

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej