Działy tematyczne - dział publiczny - pisanie po zalogowaniu > Wyprawy, spotkania itp.

Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"

<< < (4/5) > >>

SP6MLK:
Witaj Zygi!

Od dnia powołania Komitetu Założycielskiego, do dnia nie podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia powołania OK PZK "SP UKF Klub" minęło 8 miesięcy i 20 dni...

Nie wiem czy uda się zebrać, aż 15 członków założycieli którzy jeszcze raz będą chcieli
przechodzić przez niejasne procedury ZG PZK.

Statut PZK jest ułomny...można dostać odpowiedź ..."nie, bo nie" i nie można decyzji zaskarżyć.

Brak terminów odpowiedzi na wnioski i skargi, odwołanie do KZD PZK w skrajnym przypadku,
może trwać 4 lata.

Chyba dwóch członków założycieli,jest też członkami PG APRS, której już nie ma w strukturach PZK.
Nadgorliwość, brak chęci porozumienia, to przyczyny,że tego Klubu nie ma w szeregach PZK...

Oto argumenty dyskutantów...",że zatwierdzenie powołania takiego klubu mogłoby być przyczyną
podzielenia środowiska krótkofalowców i należy się temu przeciwstawić. Od lat istnieje klub PK UKF...

"...nie powinno być zgody na dzielenie środowiska.",

"... ,że wystarczy jeden dotychczasowy PK UKF, który ma opracowany statut, aktywnie działających
członków i nie ma potrzeby tworzenia nowego bytu."

Czy kolega SP2LQP zapoznał się z KRS-em PK UKF, gdzie od lat nie dokonano zmian w wpisach,
że Prezesem PK UKF jest nieżyjący już nasz Kolega...czy zebrał opinie dlaczego pewnych ludzi
nie ma w PK UKF...chyba nie...bo i po co?

Klub PK UKF nie jest klubem PZK, członkowie nie muszą należeć do PZK...i tak jest w rzeczywistości.

Klub PG APRS musiał z tego powodu opuścić szeregi PZK...

Wniosek nasuwa się jeden, taki sam klub nie będący w strukturach PZK, już nie rozbija
środowiska...

I tego należy się trzymać...

Pozdrawiam!

73! Staszek
 

SP5ELA:

Stan

Byłem (jestem) ostatnim animatorem powołania do życia OT PZK. Wiem najlepiej jaka była/jest sytuacja w PZK.
Powołanie OT PZK jest nieco trudniejsze, niż powołanie klubu PZK.

Zebranie założycielskie OT73 organizowałem dwa razy. W odstępie czasu około 1 rok. W obu przypadkach brało w nich udział 35 osób. Statutowe minimum jest 30, 5 dodatkowych osób to był margines bezpieczeństwa.

Ponadto powołanie OT PZK jest zatwierdzane w głosowaniu ZG PZK. Mogę powiedzieć, że niektórzy działacze PZK nas "kopali". Pisali nawet wnioski do ON (Organ Nadzoru - Prezydent m.st. Warszawy). Sprawa stanęła w Sądzie Administracyjnym przy KRS z powództwa ON przeciw PZK.

Kopali nas ci, którzy sami zawalali sprawy w swoich OT PZK. Widać wyraźnie taką dziwną zawiść, czasem nawet nienawiść wobec czegokolwiek, czego się nie rozumie. Bo się nie odrobiło lekcji, albo zostało się w przeszłości. Socjalizm pozostawił potężny obszar spustoszeń. Oni mieli nawet problem z nazwą OT73! To było coś dla nich niewyobrażalnego - "Wirtualny OT PZK".

Doktryna otwartości, współpracy, to na razie w dalszym ciągu fikcja literacka. To tzw., jak ja ich nazywam grupa "myślących inaczej".
Oni się okopali na swoich stanowiskach w organizacjach społecznych i w większości przypadków do końca życia już nie chcą niczego zmienić. Ludzie aktywni i nowocześni oraz trzeźwo myślący są w mniejszości. I to jest problem tzw. "demokracji".

Pozdrawiam

Zygi SP5ELA


SP6MLK:
Oto treść dotycząca Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub":

"Zarządzono głosowanie(nr592/01/17) w sprawie przyjęcia uchwały następującej treści:

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców, na posiedzeniu w dniu 13 maja 2017 r. w Warszawie, na podstawie par.46 pkt.1 oraz par.46 pkt.3, w powiązaniu z par.33 pkt4 Statutu PZK, podjął uchwałę o zatwierdzeniu powołania Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub", powołanego dnia 01.10.2016 r. przez Grupę Inicjatywną"

Głosowało 26 osób, z czego za - 3, przeciw - 16, wstrzymało się - 7.

Stwierdza się, że ZG PZK nie zatwierdził powołania Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub".

SP8LBK:

--- Cytat: SP6MLK w Listopad 24, 2016, 09:37:24 am ---Żeby zakończyć niepotrzebną dyskusję jaka narosła wokół powstania SP UKF Klubu, zacytuję
punkt z Statutu PK UKF.

Rozdział 2 paragraf 9:

Stowarzyszenie PK UKF realizuje swoje cele przez:

"4.Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach
jak cele Stowarzyszenia PK UKF."


Również uporczywe podkreślanie, że jest to "klub specjalistyczny" nie jest zgodne z Statutem PZK,
gdyż takiego zapisu nie ma.

Statutu PZK

Rozdział VII paragraf 46

"1.Ogólnopolski Klub PZK może zostać założony przez grupę Inicjatywną składającą się co najmniej z 15 członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych PZK o wspólnych zainteresowaniach technicznych, sportowych,
organizacyjnych lub innych."

Pozdrawiam!

73! Staszek SP6MLK

--- Koniec cytatu ---


Coś pomieszałeś, bo czytam Statut PK-UKF i pisze tam:Stowarzyszenie PK UKF jest kontynuatorem dokonań i tradycji PK UKF PZK – klubu specjalistycznego Polskiego Związku Krótkofalowców założonego 15 września 1963 roku.[/size] [/color]
[/size]Poza tym dalej [/color][/size]Stowarzyszenie PK UKF posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.[/color][/size] [/color]
[/size]Co znaczy, że nie ma formalnie żadnego związku z PZK. Oba stowarzyszenia mogą ze sobą współpracować na zasadzie partnerstwa.[/color]
[/size]PK-UKF ma jak najbardziej prawo używać potocznie wobec siebie określenia, klub specjalistyczny, ponieważ warunki jakie są określone w ich regulaminie członkowskim są jasno sprecyzowane i nie są jednak łatwe do spełnienia większość UKFowców.[/color][/i]

SP6MLK:
Witam!

Piszę cały czas o "SP UKF Klub"...może zbyt mało precyzyjne stwierdzenie dla czytającego...

"Również uporczywe podkreślanie, że jest to "klub specjalistyczny"(czytaj: Ogólnopolski Klub PZK) nie jest zgodne z Statutem PZK, gdyż takiego zapisu nie ma."

"1.Ogólnopolski Klub PZK może zostać założony przez grupę Inicjatywną składającą się co najmniej z 15 członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych PZK o wspólnych zainteresowaniach technicznych, sportowych, organizacyjnych lub innych."

No, nie wiem komu się namieszało...

To co piszesz o PK UKF, nie podlega żadnej wątpliwości...przynajmniej teoretycznie.

Czy zaglądałeś do KRS PK UKF...nie jest tak różowo???

Ale to już nie ma znaczenia...co to za problem OK PZK, naprzeciw wieczności.

Uchwała podjęta....tzn niepodjęta, teraz pozostają drogi odwoławcze zgodne z Statutem,
a w przypadku braku ich w Statucie, pozostają przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

Par.69 pkt.3 Statutu PZK....

Ktoś będzie miał rację, ktoś nie będzie miał racji...ale takie są prawa "demokracji".

73! Staszek SP6MLK


Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej