Autor Wątek: Regulamin Forum Polskiego Związku Krótkofalowców - 20.11.2017  (Przeczytany 12616 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline SP5LS

  • Członek PZK
  • ***
  • Wiadomości: 175
Regulamin Forum Polskiego Związku Krótkofalowców - 20.11.2017
« dnia: Lipiec 07, 2015, 12:17:45 pm »
Regulamin Forum Dyskusyjnego PZK

1.   Regulamin forum dyskusyjnego PZK obowiązuje wszystkich zarejestrowanych użytkowników Forum Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK).

2.   Forum dyskusyjne PZK, zwane dalej Forum, służy do prowadzenia dyskusji, wymiany opinii i poglądów, dotyczących działalności radioamatorskiej, a w szczególności działalności w ramach PZK.

3.    Forum nie jest oficjalnym kanałem komunikacji pomiędzy członkami, a władzami Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK).

4.   Użytkownikiem Forum, zwanym dalej Użytkownikiem, może być:
a.   członek PZK niepozbawiony praw uczestnictwa w Forum, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b.
b.   Administrator Forum może stworzyć działy dostępne dla osób niebędących członkami PZK i nadać im w tych działach prawa Użytkowników.

5.   Osoby niezarejestrowane na Forum (Goście), mogą posiadać dostęp do wybranych działów Forum, zawierających materiały informacyjne.

6.   Za treści zamieszczane na Forum odpowiada ich autor. Przekazując treści do publikacji, autor wyraża zgodę na ich publikację, potwierdzając tym samym swoją akceptację regulaminu Forum. Administrator Forum oraz moderator (moderatorzy) Forum ani żaden zarejestrowany użytkownik Forum uprawniony do moderowania nadsyłanych treści, nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane na Forum.

7.   Zabronione jest:
a.   Umieszczanie przez Użytkowników treści lub odnośników do treści chronionych prawem autorskim (muzyki, oprogramowania, innych dóbr intelektualnych), za wyjątkiem odnośników do stron udostępniających takie treści zgodnie z prawem (np. strona producenta czy dystrybutora danego oprogramowania).
b.   Publikowanie treści sprzecznych z prawem, a zwłaszcza wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etyki lub też propagujące przemoc. Zabronione jest także umieszczanie przez Użytkowników odnośników do stron zawierających lub propagujących takie treści.
c.   Zamieszczanie reklam lub materiałów o charakterze komercyjnej reklamy, poza krótkimi informacjami o charakterze informacji opiniujących produkty lub usługi przydatne w działalności krótkofalarskiej.
d.   Branie udziału w dyskusji w formie linków do innych stron, dokumentów lub obrazów.

8.   Jeżeli nadesłane do publikacji lub zamieszczone przez Użytkownika informacje, łamią prawa autorskie lub przepisy prawa polskiego i wynikną z tego konsekwencje prawne, administrator lub moderator Forum, w trosce o dobro serwisu, jest zobowiązany przekazać uprawnionym organom na ich wniosek, numery IP oraz wszystkie inne informacje, potrzebne w celu zlokalizowania i identyfikacji Użytkownika.
 
9.   Jedynie Administrator lub Moderator Forum oraz inny zarejestrowany użytkownik portalu posiadający odpowiednie uprawnienia, jest uprawniony do zakładania kategorii tematycznych.

10.   Użytkownicy są zobowiązani do właściwego dopasowania nowych tematów lub nowych treści do istniejących kategorii tematycznych (prowadzenie dyskusji na temat, nadsyłanie do publikacji treści, odpowiednio skategoryzowanych).

11.   Administrator oraz moderator Forum lub inny zarejestrowany użytkownik portalu posiadający odpowiednie uprawnienia mogą m.in.:
a.   Zmienić kategorię nadesłanej do publikacji treści.
b.   Wstrzymać publikację nadesłanej treści lub ją usunąć, jeśli jej charakter lub zawartość łamie zasady określone Statutem Polskiego Związku Krótkofalowców, Regulaminem członkowskim PZK albo niniejszym Regulaminem Forum.

12.   Zabronione jest cytowanie treści umieszczanych na Forum, w miejscach publicznie dostępnych oraz na innych forach, bez jednoznacznej zgody ich autora. Autor postu może opublikować jego treść w ww. miejscach, lecz nie może opublikować postów będących odpowiedzią na jego post.

13.   Prywatna wymiana informacji pomiędzy dwoma użytkownikami Forum powinna odbywać się wyłącznie za pośrednictwem systemu "Prywatnych Wiadomości" (PW) na Forum lub za pośrednictwem prywatnej korespondencji e-mail.

14.   W przypadku nie stosowania się przez Użytkownika do ustaleń niniejszego regulaminu, karą za naruszenie Regulaminu Forum jest:
a.   ostrzeżenie,
b.   pozbawienie prawa uczestnictwa w Forum.

15.   Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie o naruszaniu regulaminu, a także może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do uczestnictwa w Forum (poprzez zablokowanie dostępu do Forum).

16.   Umieszczane informacje na Forum zawierające treści naruszające regulamin, będą przez administratora lub moderatora Forum usuwane, a tematy dyskusji blokowane. Ostrzeżenie nadane Użytkownikowi naruszającemu Regulamin Forum może przekazać administrator lub moderator Forum albo osoba do tego uprawniona. Całkowite usunięcie zawartości postu jest równoznaczne z ostrzeżeniem użytkownika.

17.   Pozbawienie prawa uczestnictwa w Forum Użytkownika naruszającego regulamin jest realizowane przez administratora Forum.

18.   Za prowadzenie dokumentacji Forum odpowiedzialny jest administrator i moderatorzy Forum.
 
19.   Przywrócenie Użytkownikowi, odebranego wcześniej prawa do uczestniczenia w Forum, jest realizowane przez administratora Forum po:
a.   zakończeniu okresu pozbawienia prawa uczestnictwa w Forum na wniosek zainteresowanego,
b.   dyspozycji osoby do tego uprawnionej.

20.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz w kwestiach dotyczących  skarg, zażaleń czy odwołań, odnośnie funkcjonowania Forum, ostateczna decyzja należy do Administratora Forum. Szczegółowe wytyczne dla Użytkownika Forum PZK, znajdują się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Wytyczne te mogą ulegać modyfikacji.

21.   Niniejszy Regulamin, obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Polskiego Związku krótkofalowców (PZK).

Zatwierdzam niniejszy Regulamin Forum PZK.
Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Mokronos Dolny, 20 listopad 2017 r.


Załącznik do Regulaminu Forum Dyskusyjnego PZK

Szczegółowe zasady obowiązujące na Forum PZK

1.   Profil Użytkownika Forum.
Wymagamy, aby nazwa użytkownika Forum, była znakiem krótkofalarskim, pisanym DUŻYMI literami, a zarejestrowany adres e-mail, w przypadku członków PZK, był zgodny z zarejestrowanym w systemie OSEC.
Avatar użytkownika (miniaturka graficzna w profilu) - jedyny dopuszczalny format, to miniaturka zdjęcia Użytkownika. Sygnatura Użytkownika Forum (stopka) może posiadać 1 linię o długości do 30 znaków.
2.   Administratorzy i moderatorzy nie muszą  monitorować na bieżąco wysłanych wiadomości i nie są odpowiedzialni za zawarte w nich treści. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Wiadomości wyrażają opinię ich autorów i niekoniecznie opinię tego Forum, jego personelu, czy Polskiego Związku Krótkofalowców. Ktokolwiek uważa, że publikowana treść jest niezgodna z regulaminem, jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora lub moderatora forum. Obsługa i właściciel Forum, zastrzegają sobie prawo do usunięcia w rozsądnym czasie, łamiących regulamin treści, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne. Te zasady mają również zastosowanie do informacji o użytkowniku w jego profilu.
3.   Trzykrotne ostrzeżenie powoduje zablokowanie pisania postów na forum przez 7 dni, kolejne ostrzeżenie pozbawia uczestnictwa w Forum na 7 dni, następnie na 30 dni. Jeśli pomimo otrzymanych ostrzeżeń, Użytkownik w dalszym ciągu narusza postanowienia regulaminu Forum, następuje bezwzględna blokada uczestnictwa w Forum na okres 1 roku ).
4.   W przypadkach drastycznych naruszeń Regulaminu Forum lub zasad współżycia, Użytkownik będzie usuwany natychmiast.
5.   Dyskusja w sprawie ostrzeżeń i wykluczeń Użytkowników na Forum jest zabroniona.
6.   Jakiekolwiek ataki na administratora i moderatorów Forum, będą karane natychmiastowym wykluczeniem Użytkownika z Forum.
7.   Użytkownik Forum jest zobowiązany do nie udostępniania hasła do konta, które zarejestruje na Forum. Zabronione jest używanie konta innej osoby, z jakiejkolwiek przyczyny. Jest również zalecane używanie złożonego i unikalnego hasła do konta, w celu uniknięcia kradzieży konta.
8.   Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na Forum, Użytkownik może wprowadzić szczegółowe dane w profilu Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzanie czytelnych i dokładnych danych. Jakakolwiek informacja, którą właściciel lub obsługa Forum uzna za niedokładną lub wulgarną z natury, zostanie usunięta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Mogą zostać nałożone odpowiednie sankcje, od ostrzeżenia, braku możliwości pisania na Forum, do wykluczenia z uczestnictwa na Forum włącznie (tzw. "ban").
9.   Każdy użytkownik Forum może powiadomić administratora lub moderatora Forum, w przypadku zaobserwowania naruszenia Regulaminu Forum.
« Ostatnia zmiana: Listopad 20, 2017, 11:04:47 pm wysłana przez SP5LS »
Vy73! Marek SP5LS