Polski Związek Krótkofalowców - dział publiczny - pisanie po zalogowaniu > O związku

Zespoły Robocze PZK 2016

(1/1)

3Z6AEF:
W czasie dyskusji na XXII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców oraz w wystąpieniach Prezesa PZK, wyrażana była potrzeba powołania zespołów (grup) roboczych dla realizacji najpilniejszych zadań i niezbędnych zmian w Związku. Zespoły Robocze PZK zostały powołane uchwałą Prezydium ZG PZK z dnia 1 lipca 2016 r., natomiast zarządzeniem Prezesa PZK z dnia 7 lipca 2016 r. określono założenia na zakres zadań i początkowy skład Zespołów Roboczych PZK:
 
* Zespołu ds Informacji i    Promocji PZK
* Zespołu ds Informatyzacji PZK
* Zespołu ds Szkoleń i    Młodzieży  Każdy zespół składa się z podstawowego trzonu osobowego, w tym lidera (managera, szefa). Do początkowego składu zespołów wchodzą osoby, które wcześniej deklarowały chęć udziału w pracach - na osobiste zaproszenie Prezesa PZK. Skład zespołów jest otwarty i może się dynamicznie zmieniać - zapraszamy wszystkich, którzy chcą brać udział w pracach!
Dlaczego Zespoły a nie Komisje? 
To nie jest tylko kwestia nazewnictwa, ale przede wszystkim podkreślenie charakteru działań, jakie mają być podjęte przez te grupy. Albowiem nie chodzi wyłącznie o "określenie strategii", "zaprogramowanie" - a już na pewno nie o "rozliczanie". Strategia jest prosta: skupić się na kilku najważniejszych sprawach, które są podstawowe dla rozwoju Związku - poza finansami. Dlatego oczekiwanym wynikiem działalności zespołów roboczych mają być konkretne efekty w postaci gotowych rozwiązań/materiałów/metodyk do bezpośredniego wykorzystania przez oddziały terenowe, kluby czy indywidualnych krótkofalowców. Co więcej, zespoły te mają potem brać czynny udział we wdrażaniu wypracowanych rozwiązań/projektów.
Liderami zespołów, powołanymi mocą uchwały Prezydium ZG PZK zostali:
 
* Andrzej    Chałubiec SP9ENO - Zespół ds Informacji i Promocji PZK
* Wiktor    Przybylski SQ9WTF - Zespół ds Informatyzacji PZK
* Tomasz    Frankiewicz SP7V - Zespół ds Szkoleń i Młodzieży
Na Portalu PZK dostępne są:    Uchwała Prezydium ZG PZK o powołaniu Zespołów Roboczych PZK
Zarządzenie nr 1/2016 Prezesa PZK
 Zespół ds Informacji i Promocji PZK - założenia
 Zespół ds Informatyzacji PZK - założenia
 Zespół ds Szkoleń i Młodzieży - założenia
 
Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Prezes PZK

SQ8MXS:
Mam pytanie - coś się dzieje ? czy kręcimy drugą część Titanca ?

Pytam bo poczytałem te rewelacje http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=147486&temat=441328&nr_str=7

Rozumiem że ELżbietA przyprasowana jest do koszuli i tego nie ruszymy więc psu na budę były rewelacje pozjazdowe o nadchodzących zmianach ....
Zespół ds Informatyzacji - poległ po pół roku ... jakoś mnie to nie dziwi, choć podobał mi się zapał chłopaków ......
Zespół ds Propagandy - ..... ostatniego maila chyba dostałem z informacją o rezygnacji Słonecznego ......
Zespół ds Szkoleń - .... dawno z Tomkiem PY nie gadałem ale .......


Dobra to teraz pytanie do Prezesa - Waldek co słychać w sprawie rozwoju i przemian w PZK ?????? Bo ja, jak widziałem tu burdel w kwietniu 2016, tak dalej widzę burdel, a mamy już styczeń 2017 - nic się ne zmieniło, oprócz sternika .....

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej