Polski Związek Krótkofalowców - dział publiczny - pisanie po zalogowaniu > O związku

Cyfrowe Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego

(1/1)

3Z6AEF:
Dnia 12 lipca 2016 w Kaliszu odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli:
* Waldemar Sznajder 3Z6AEF - Prezes PZK
* Grzegorz Walichnowski SP3CSD - Prezes SP Old Timers Club
* Bogdan Szkudlarek SP3LDW trakcie spotkania omówiono wstępne założenia do projektu pod roboczą nazwą Cyfrowe Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego. Projekt, będący inicjatywą środowiska związanego z SP OTC, ma działać w ramach organizacyjnych Polskiego Związku Krótkofalowców i zakłada m.in.
* archiwizację w postaci cyfrowej wszelkich materiałów piśmienniczych, fotografii, nagrań dźwiękowych, filmów i innych - związanych z krótkofalarstwem polskim od jego powstania, aż do czasów współczesnych
* system organizacyjny i techniczny dla zbierania, opracowywania i udostępniania zasobów archiwum
* zasady współpracy z organizacjami i indywidualnymi krótkofalowcami dla realizacji celów projektu
* opracowanie koncepcji i wdrożenie w postaci portalu internetowego Wirtualnego Muzeum Krótkofalarstwa Polskiego
* współpracę z archiwami i muzeami państwowymi w zakresie tematyki projektu
* pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych na cele realizacji projektuUstalono, że w terminie do 26 sierpnia br. (XXVII Zjazd SP OTC w Księżych Młynach) opracowane zostaną szczegółowe założenia projektu i propozycje składu osobowego Kolegium Cyfrowego Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego, które będzie kierowało pracami związanymi z projektem. Zapraszamy wszystkich chętnych, chcących aktywnie uczestniczyć w tym projekcie (również w jego początkowej fazie) do kontaktu z Kol. Grzegorzem Walichnowskim SP3CSD, prezesem SP OTC.[info: SP3LD]

SP1THJ:
Chyba jest literówka w dacie - zapewne miało to być "12 lipca 2016".

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej