Wyślij wątek "IV Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców w Bachorzu k. Chojnic 3 VI 2017" do znajomego.