Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Na różny temat / IARU R1 MS
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Sierpień 01, 2019, 09:14:25 pm  »
Otwieram kolejny temat na forum dyskusyjnym PZK.
Monitoring System IARU R1
Po e-mial-ach na LDD PZK w temacie MS mam pomięszane uczucia.
Pytanie .... co dalej PZK,
Informacja SP3AMO na LDD PZK:
Monitoring polega na tym, że kręci się gałą na wszystkich pasmach, notuje się wszystkie "ptaki", a potem sprawdza, który nasz, a który nie nasz.
Z nie naszych sporządza się raport dzienny.Po tych wyjaśnieniach:
Mail Kol. Andrzej SP9ENO na liście LDD PZK poprosił o jakiś raport z przeprowadzonych nasłuchów ..... cyt.

Dzięki Marku za wyjaśnienie bo nie miałem pojęcia na czym to polega.
Szkoda, że nie wymieniłeś pasm i nie zamieściłeś przykładowego raportu dziennego.
eno

Co o tym myśleć .....  krótkofalowcy nie wiedzą gdzie są ich pasma, jaki jest ich status /co to jest status/ .... czarno to widzę.

Jestem po pierwszych nasłuchach pasm amatorskich w trybie MS. Okazało się, że wyposażenie mojej stacji jest mocno niewystarczające, nie w sprzęt, ale tzw. sofware ..... zainstalowałem MultiPSK, dotychczas miałem MxWin'a, ale to okazało się za mało. Zakupiłem odbiornik SDR i oprogramowanie dla niego. Okazało się, że nie na każdym komputerze i pod systemem  można to zainstalować. Ale na tą chwilę mam wyposażenie na identyfikację emisji stacji w trybie amatorskim bez profesjonalnego. Mój przełożony /Mirek SP5GNI - Manager PZK IARU MS/  jest podobnie wyposażony jak ja. W czym problem .... nie jesteśmy we dwóch przy wsparciu Piotra SP2JMR-a gotowi do prowadzenia monitoringu MS 24h/7d/AB. Wspomniałem o "kręceniu gałą" , jak każdy z nas to robi codziennie ..... widzimy jakąś "nie naszą stację" na naszych pasmach ... notujemy czas, QRG i raport wysyłamy do sp5gni@gmal.com .... i nasz koordynator dostaje informacje o pojawieniu się "INTRUZA".  Nasz Manager MS co miesiąc wysyła raport z nasłuchów do Wolfa DL2OM, który sporządza raport zbiorczy dla obszaru EU. Managerowie z krajów R1 sprawdzają, kto kłusuje i w następnych miesiącach sprawdzają nasze nasłuchy. Tak to działa w IARU. Czy wobec tego czujemy się jako Służba Radiokomunikacyjna Amatorska, czy jak krótkofalowcy. W posumowaniu .... PILNUJMY NASZYCH PASM, bo nikt tego za nas nie zrobi.
Miłego wieczoru.
Marek SP3AMO
2
Na różny temat / Odp: FT-8
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Marzec 24, 2019, 09:10:55 pm  »
 OTHR "Contayner 2.0" (RUS): 10 do 12 stacji radaru zaplanował
 
 Jak informuje Michaił Kodarenok, wojskowy korespondent w RT.com,
 stacje radaru OTH  typu „Kontener” będą rozmieszczone w niedalekiej
 przyszłości w Rosji na Dalekim Wschodzie, Centralnej Syberii i w obwodzie Kaliningradzkim w strefie Morza Bałtyckiego. Dowództwo Armii Rosyjskiej wierzy, że liczba 10 do 12 stacji radarowych typu OTH Kontener będzie dostateczna, by pokryć całą przestrzeń powietrzną przed granicami Rosji. Radar Kontener (Rosyjski system: 29Б6 «Контейнер») jest faktycznym następcą  rosyjskiego radaru poza horyzontalnego, systemu dalekiego śledzenia przestrzeni do wykrywania pocisków balistycznych. System używa częstości HF i często był odbierany jako intruz w pasmach amatorskich przez System Monitoring IARU (IARUMS). Pierwszy radar, rozpoczął pracę niedaleko Kowylkino, rejonu Mordowia w Rosji, w grudniu 2013.
 
 Przez 2018, system Kontener znacząco został ulepszony. Na początku grudnia w ubiegłym roku, Ministerstwo Obrony Narodowej FR ogłosiło, że zmodernizowany radar OTH był testowany w działaniu. Za sześć miesięcy urządzenie powinno być w pełni sprawne i wejść do regularnej służby.
 
 To samo miejsce zostało użyte dla rozmieszczenia nowej stacji radaru OTH, która, jest dużo lepsza od poprzedniego systemu. Nowa stacja ma większy obszar pokrycia. Jest w stanie wykryć powietrzne cele w łuku 240º w porównaniu z 180º dla starego systemu. Systemy komputerowe i śledzące znacząco zostały ulepszone.
 
 Nowy radar Kontener powinien być w stanie równocześnie dostrzegać i śledzić ponad 5000 powietrznych obiektów. Mógłby również śledzić mały samolot bezpośrednio na pasie startowym lub po starcie, głowice bojowe krótkiego zasięgu, pociski o średnim zasięgu, tory balistyczne pocisków amunicji klasycznej z radaru krzyżowego, mniejszymi niż ich międzykontynentalni kuzyni.
 
 Wschodnie centrum monitoring OTH Rosji ma zostać zbudowane w następnych dwóch
 latach. Miejsce dla radaru Kontener już zostało wybrane w mieście Zeya w regionie Amuru. Przemysł  zbrojeniowy już produkuje konieczne wyposażenie. Ta nowa stacja radaru Kontener mogłaby monitorować region Pacyfiku od Kamczatki do Nowej Zelandii i Chin.
 
 Ten system OTH uzupełni tradycyjny system Woroneż, ulepszone stacje radaru, które będą służyć jako część rosyjskiego systemu wczesnego ostrzegania przed ICBM. Ponadto, w systemie śledzenia jest system OTH typ (Podsolnukh słonecznik), przybrzeżny radar, radar fali przyziemnej zdolny do wykrywania morskich celów do 300, km i celów powietrznych  do 450, km o ile lecą ponad wodą.
 
 Źródło:
 https://www.rt.com/op-ed/446157-hypersonic-radar-missile-russian/;
 zredagowany przez Toma Kamp DF5JL / IARU R1 HF Manager
 
 
 
OTHR "Contayner 2.0" (RUS): 10 to 12 radar stations planned
 
 According to Mikhail Khodarenok, military correspondent at RT.com, a
 series of Contayner-type OTH radar stations will be deployed in the near
 future in the Russian Far East, Central Siberia and Kaliningrad in the
 Baltic Sea region. The Russian military believes that 10 to 12
 Contayner-type OTH radar stations will be sufficient to cover the entire
 airspace outside Russia's borders. The Contayner radar (Russian: 29Б6
 «Контейнер») is the actual generation of Russian over-the-horizon radar,
 providing long distance airspace monitoring and ballistic missile
 detection. It uses HF frequencies and has been often reported as
 intruder in the exclusive amateur radio bands on shortwave by the IARU
 Monitoring System (IARUMS). The first radar, near Kovylkino, Mordovia,
 Russia, became operational in December 2013.
 
 By 2018, the Contayner system had been significantly improved. At the
 beginning of December last year, the Ministry of Defence announced that
 the modernised OTH radar was now in trial operation in the Mordovia
 region of Russia. In six months it should be fully operational and go
 into regular operation.
 
 Essentially, the same location was used for the deployment of a new OTH
 radar station, which, however, is far superior to the old Contayner
 (29B6). The new station has a larger coverage area. It is able to detect
 aerodynamic targets in a 240-degree arc compared to 180 degrees for the
 old system. Computer systems and tracking stability have been
 significantly improved.
 
 The new Contayner radar should be able to simultaneously detect and
 track over 5000 air targets. It could also track a small aircraft
 directly on the runway or the takeoff and warhead of short-range or
 medium-range ballistic missiles with radar cross sections smaller than
 their intercontinental cousins.
 
 Russia's eastern OTH monitoring centre is to be built in the next two
 years. A location for the Contayner radar has already been selected in
 the city of Zeya in the Amur region. The military is already producing
 the necessary equipment. This new Contayner radar station could monitor
 the Pacific region from Kamchatka to New Zealand and China.
 
 The OTH coverage will complement the traditional Voronezh type improved
 radar stations, which will serve as part of the Russian ICBM early
 warning system. In addition, there is the Podsolnukh (sunflower) type
 OTH coastal radar, a surface wave radar capable of detecting maritime
 targets up to 300 km and air targets up to 450 km away as long as they
 fly over the water.
 
 Source:
 https://www.rt.com/op-ed/446157-hypersonic-radar-missile-russian/;
 edited by Tom Kamp DF5JL / IARU R1 HF Manager
Proszę o recenzje mojego tłumaczenia. W załączeniu jest też tekst oryginalny dla porównania.
Ten radar OTHR miałem okazję słyszeć w paśmie 20m na częstotliwości 14141 kHz na 59 z ++.
Tom DF5JL już wcześniej o tym informował.
Marek SP3AMO


 
 
3
Na różny temat / Odp: FT-8
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP5ELA dnia Marzec 21, 2019, 07:35:44 am  »
Drogi Marku SP3AMO
Na FORUM PZK obowiązuje język polski (nawet jeśli to nie jest podane w Regulaminie Forum).
Dobrze by było jednak zamieścić tłumaczenie, jeżeli już umieszczamy tekst źródłowy.
To nie są łatwe teksy i wielu będzie miało problem ze zrozumieniem informacji, a niektórzy mogą się nawet poczuć urażeni.
73 ZYGI  SP5ELA
4
Na różny temat / Odp: FT-8
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Marzec 17, 2019, 12:48:09 pm  »
 Tom and all,
 An observation from a 4U1ITU operator who operated as “fox”: In the current WSJT-X version 2.0.1 there is no (at least I was unable to find one) list with frequencies for FT8 foxes. What is available is the operating frequencies announced by DXpeditions. The fox frequency has to be at least 4 kHz away from the normal FT8 frequencies to avoid an "out-of-band” message. “Out-of-band” is misleading as the frequencies are inside the amateur bands. Especially on 160m I was unable to follow the Region1 bandplan. The Fox frequencies that I used were 1844 and/or 1836 (in normal mode 1840) 3567 (in normal mode 3573) 7078 (in normal mode 7074) 10131 (in normal mode 10136) 14090 (in normal mode 14074) 18095 (in normal mode 18100) 21091 (in normal mode 21074) 24911 (in normal mode 24915)
 Maybe the above is worth a short discussion in Vienna.
 73, Hans PB2T W uzupełnieniu poprzedniej informacji.
Marek SP3AMO

5
Na różny temat / FT-8
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Marzec 16, 2019, 02:16:28 pm  »
 Current frequency usage in FT8-DXpedition mode

Several DXpeditions are currently active in FT8 DXpeditions mode. While
in the past Fox-Hound operation used frequencies that were in direct
proximity to the respective standard frequencies, frequency usage is
increasingly diversifying.

HR5/F2JD from Honduras on 14080 kHz and 7P8LB from Lesotho on 14078 kHz
could be observed simultaneously, 5V7EI from Togo was active on 3575
(!), 10133 and 14083 kHz. In the 40m band 7P8LB used 7060 kHz, 5X3E from
Uganda 7056 kHz, and in the 30m band 7P8LB used 10142 kHz. Owners of a
transceiver or SDR receiver that allows band observation by means of a
spectrogram (waterfall display) should keep this in mind; the
characteristic 15-s intervals make it easy to reliably identify this
type of transmission even on small displays.

The Hound mode is implemented in the programs WSJT-X and JTDX; it is
recommended to study the FT8 DXpedition Mode User Guide before using
this function for the first time.

73 Tom DF5JL / IARU R1 HF Manager
Do waszej wiadomości, Marek SP3AMO

6
Na różny temat / Odp: Pasmo 5 MHz dla krótkofalowców w Kanadzie.
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Marzec 16, 2019, 02:13:53 pm  »
Witam.
W tym tygodniu krótkofalowcy Grecji uzyskali dostęp do tego pasma.
Marek SP3AMO
 
7
Pozyskiwanie środków dla PZK / Odp: Czy i w jaki sposób można przeznaczyć 1% podatku na określony OT / Klub i cel
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP5IOU dnia Luty 17, 2019, 08:56:11 am  »

Moi drodzy.Mam przyjemność potwierdzić i podziękować że proces działa.
Wczoraj był dzień klubowy i z radością zainstalowałem w klubie zakupioną skrzynkę.
PZK załatwiło sprawę sprawnie i bardzo korzystnie za co osobiście i w imieniu klubu SP5PRF i Radioreaktywacji dziękuję.

8
Zawody krajowe / Odp: Zawody Rybnickie 2018
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP5L dnia Styczeń 17, 2019, 12:00:13 pm  »
Jak Wam "poszło"? Ilu uczestników?"Prawie" wystartowałem..
73 ZYGI SP5ELA

50 lat w pzk i prawie wystartowałem - śmiech na sali !!!!
9
Zawody krajowe / Odp: Zawody Rybnickie 2018
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SQ9S dnia Grudzień 23, 2018, 09:33:41 am  »
Jak Wam "poszło"? Ilu uczestników?"Prawie" wystartowałem..
73 ZYGI SP5ELA
Zygi wybacz, że tak późno ale wcześniej nie byłem na forum.
Zawody uznajemy za bardzo udane. W zawodach wzięło udział 158 stacji z czego 155 przysłało logi.Daje to nam drugie miejsce w SP pod kątem ilości uczestników. Na pierwszym miejscu jest Quo vadis.Najlepsi w swoich  kategoriach zgłaszali ponad 200qso. Myślę, że w przyszłym roku się usłyszymy.
Regulamin zostanie jeszcze dopracowany.  Pełne wyniki na stronie https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=335Każdy z uczestników otrzymał Dyplom za udział.Pozdrawiam Adam SQ9S
10
OPP i 1% / Odp: Dokumentacja PZK
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP5ELA dnia Grudzień 13, 2018, 08:54:32 pm  »
Tomek
Naprawdę macie (masz) takie problemy? Pytania są do Skarbnika PZK, ale mogę Ci powiedzieć, że w świetle mojej wiedzy nie ma zapisu na okoliczność zmiany "barwy klubowej w OT PZK" przez kluby dot. środków OPP. Nie przewidziano takiej "fanaberii". Trzeba tu raczej postępować zgodnie z logiką rzetelności. Jak im się należy, to dać, zgodnie z wolą darczyńcy. Przynajmniej ja bym tak postąpił w OT73.
73 ZYGI
Strony: [1] 2 3 ... 10