Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
O związku / Odp: KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZK 2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Styczeń 12, 2021, 12:04:55 am  »

Są jacyś chętni .... tylko nie wszyscy.
Marek SP3AMO

2
Pozyskiwanie środków dla PZK / Odp: Opłacanie składek PZK z odpisów 1% podatków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Listopad 08, 2020, 03:07:16 pm  »
Odpisy z 1% na OPP dla organizacji przeznaczone są na działalność zewnętrzną ... składki członkowskie są działalnością wewnątrz organizacji.
73, Marek SP3AMO
3
O związku / Odp: KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZK 2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP5ELA dnia Listopad 04, 2020, 10:43:46 pm  »
Marcin
Dodałem brakującą literkę do nagłówka tematu.
Aktywność na Forum tak wygląda:
https://forum.pzk.org.pl/index.php?action=mlist;sort=posts;start=0;desc

Odpowiadając na Twoje pytanie. To miejsce jest właśnie tutaj. Tylko nie ma Moderatora. Dobry moderator może zdziałać cuda. Ale musi być. Funkcja do objęcia.
73 Zygi SP5ELA
4
Pozyskiwanie środków dla PZK / Odp: Opłacanie składek PZK z odpisów 1% podatków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP5IOU dnia Październik 31, 2020, 01:10:20 pm  »
Na pewno masz rację, ale żebym i ewentualni czytelnicy mogli to lepiej zrozumieć, to jakie konkretnie przepisy prawa zabraniały by aby zwolnić ze składek w całości lub częściowo za wspieranie organizacji przez dotacje i odpisy?
Pewnie na dzień dzisiejszy nie wspiera tego statut, podobnie jak składki rodzinnej, ale przecież mamy zbliżający się zjazd, który był by władny dokonać pewnych zmian w statusie.Przydało by się więcej elastyczności i transparentności.

 
5
O związku / Odp: RAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZK 2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP5IOU dnia Październik 31, 2020, 12:53:03 pm  »
W takim razie gdzie obecnie jest miejsce do publicznej dyskusji członków PZK na temat działalności związku.Gdzie członkowie i osoby funkcyjne mają prowadzić dyskusję publiczną, a przynajmniej widzialną dla członków.Gdzie otwarte zapytanie etc. etc?Gdzie transparentność organizacji? gdzie łączność między członkami a osobami funkcyjnymi?To forum zostało właściwie zaprojektowane i jest na nim miejsce, a po jego zamknięciu, chyba pozostaje tylko PKI czy tak to ma wyglądać?
6
O związku / Odp: RAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZK 2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP5ELA dnia Październik 31, 2020, 05:48:29 am  »
Marcin
To Forum jest martwe. Moderator i administrator zrezygnował. Forum prawdopodobnie zastanie zamknięte. Chyba, że znajdzie się nowy funkcyjny. Osobiście w to wątpię. Tak więc Twoje pisanie i aktywność tutaj są pozbawione sensu. Poza tym na wszystkie Twoje pytania ja mogę odpowiedzieć bez problemu, ale nie tutaj.
73 Zygi SP5ELA
7
O związku / RAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZK 2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP5IOU dnia Październik 30, 2020, 01:39:05 pm  »
Dzień dobry.
Od kilku dni na forum PKI toczy się dyskusja n.t. Krajowego Zjazdu, który ma się wkrótce obyć.PKI nie jest może najlepszym medium na dyskusje członków PZK, właściwszym miejscem jest wewnętrzne Forum.Natomiast wśród zainteresowanych" członków i nie-członków  istnieje mała wiara co do skuteczności dyskusji na tym forum, zresztą do jakichkolwiek dyskusji szeregowych członków.Warto, aby ktoś z osób funkcyjnych odniósł się do prezentowanych tam opinii. Wiele z nich jest niesłusznych, opartych na obiegowych opiniach, ale są też rozsądne głosy.
Przeczytałem ostatni biuletyn PZK, jest tam wzmianka o zjeździe, ale członkowie nie mają informacji o planowanym porządku obrad, planowanych głosowaniach i jeśli miały by dotyczyć wyboru nowych władz, to jacy są kandydaci i jakie mają pomysły na rozwojową przyszłość związku.Kontrowersyjny jest tajny tryb głosowania, dlaczego członkowie nie mają prawa wiedzieć kto co zaproponował i za czym lub przeciwko czemu głosował.Potrzebne są zmiany w statusie, aby uczynić działalność związku bardziej transparentną. Dzięki czemu uzyskamy większą świadomość wśród członków, kandydatów, sympatyków, czy wstąpić, pozostać w związku. A też znajomość kandydatów i ich poglądów dała by możliwość podjęcia świadomej decyzji czy kandydować lub nie, do władz, kogo popierać, a kogo właśnie nie.
Otworzyłem ten wątek i chciałbym zobaczyć wpisy osób kandydujących do nowych władz PZK jakie mają strategie, pomysły na rozwój naszego związku i krótkofalarstwa w Polsce i jak zamierzają je realizować, na co, komu i w jaki sposób wydawać fundusze związku i jak je pozyskiwać?

Mile widziane były by sprawozdania obecnych członków władz, czego dokonali w czasie swojej kadencji, jakie były działania, jakie sukcesy, co się nie udało i dlaczego, jako uzasadnienia udzielenia / nieudzielenia przez delegatów oddziałów absolutorium.
Jakie tematy, może zmiany w statucie będą dyskutowane, jakie są propozycje, jeśli powstają jakieś propozycje zmian to jakie mają być dyskutowane.
Pozdrawiam, życzę owocnych obrad i wyboru właściwych osób do władz.
Marcin SP5IOU - Członek PZK VOT73.


8
Pozyskiwanie środków dla PZK / Odp: Opłacanie składek PZK z odpisów 1% podatków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP5ELA dnia Październik 25, 2020, 07:25:34 pm  »
Nie ma takiej opcji Marcin. To są inne pieniądze i jest to sprzeczne z prawem. To jest nawet szalona argumentacja i forma szantażu, i nawet samoszantażu. Nie idź tą drogą!
Zygi SP5ELA
9
Pozyskiwanie środków dla PZK / Opłacanie składek PZK z odpisów 1% podatków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP5IOU dnia Październik 25, 2020, 01:46:33 pm  »
Dzień dobry.
Mam propozycję, aby osoby, które dokonały odpisów 1% podatku, czy innych dotacji w wysokości przynajmniej pokrywającej wysokość składki PZK i oddziałowej, były zwolnione z płacenia w/w składek za rok następny.
Ponieważ dokonałem takiego odpisu w tym roku, odpis wpłynął na konto PZK, proszę o zwolnienie mnie ze składek za rok 2021.Od tego uzależniam czy dokonam takiego odpisu w najbliższym rozliczeniu podatku dochodowego, a być może i opłacenia składek PZK za nadchodzący rok.
Pozdrawiam, 73, 36.6 Marcin SP5IOU.
10
Na różny temat / Odp: IARU R1 MS
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Sierpień 26, 2020, 06:42:07 pm  »
 HF Digital Mode Band Plan Review
Because frequency allocations and amateur radio operating interests vary in different parts of the world, the development of band plans – voluntary guidelines on the use of the spectrum that is available to radio amateurs – is a responsibility of the three IARU regional organizations. Each of the three Regions has a band planning committee to focus on this work. In recent years there have been increased efforts to bring the regional band plans into alignment wherever possible. Final approval of band plan revisions is generally given by the regional conferences of IARU member-societies that are held every three years on a rotating basis. This approach to band planning generally has kept pace with the evolution of amateur radio operating. However, the explosive growth in HF (below 30 MHz) digital modes, particularly FT8, has led to perceived overcrowding of HF digital mode band segments.  Accordingly, a working group has been formed consisting of representatives of the three regional band planning committees. This is the first time the three Regions have joined together to directly coordinate band planning efforts.
The working group has already had fruitful discussions with the WSJT Development Group led by Joe Taylor, K1JT. Additional discussions, including with other HF stakeholders, will be held as part of a fundamental review of the different HF digital modes, and how they can be best categorized and arranged to share the limited spectrum available.
The main aim is to develop solutions that reduce congestion within very popular mode segments while preventing mutual interference between incompatible modes to the greatest extent possible.  While the proposed band plan revisions will have to be approved by member-societies in each Region, recent administrative changes mean that the changes can be implemented without having to wait for the regional conferences.
Amateurs are encouraged to follow progress through their IARU member-society and the respective IARU websites, all of which can be reached via www.iaru.org.
Dave Sumner, K1ZZ (IARU Secretary)
 
Przegląd Band Planu HF dla emisji cyfrowych
Ponieważ alokacje częstotliwości i zainteresowania radioamatorów są różne w różnych częściach świata, za opracowanie Band Planów - dobrowolnych wytycznych dotyczących wykorzystania widma dostępnego dla radioamatorów - odpowiadają trzy organizacje regionalne IARU. Każdy z trzech regionów ma komitet do planowania emisji w wycinkach pasm, który skupia się na tej pracy. W ostatnich latach podjęto wzmożone wysiłki w celu dostosowania regionalnych Band Planów w miejscach tam, gdzie jest to możliwe. Ostateczne zatwierdzenie uzgodnień Band Planu zwykle wydawane na regionalnych konferencjach stowarzyszeń członkowskich IARU, które odbywają się co trzy lata na zasadzie rotacji. Takie podejście do planowania emisji generalnie dotrzymuje kroku ewolucji amatorskiego działania radia. Jednak gwałtowny wzrost wykorzystania częstotliwości w emisjach cyfrowych w trybach HF (poniżej 30 MHz), w szczególności FT8, doprowadził do zauważalnego przepełnienia segmentów pasma trybu cyfrowego HF. W związku z tym utworzono grupę roboczą składającą się z przedstawicieli trzech regionalnych komitetów ds. Planowania emisji w wycinkach pasm. To jest pierwszy raz, kiedy trzy regiony połączyły siły, aby bezpośrednio koordynować wysiłki związane z planowaniem uzgodnień wykorzystywania wycinków pasm.
Grupa robocza przeprowadziła już owocne dyskusje z Grupą Rozwoju WSJT kierowaną przez Joe Taylora, K1JT. Dodatkowe dyskusje, w tym z innymi zainteresowanymi pracą w paśmie HF, odbędą się w ramach fundamentalnego przeglądu różnych cyfrowych trybów HF oraz tego, jak można je najlepiej sklasyfikować i zorganizować w celu udostępnienia  ograniczonego dostępnego widma. Głównym celem jest opracowanie rozwiązań, które zmniejszają zatory w bardzo popularnych segmentach modów, jednocześnie zapobiegając wzajemnym zakłóceniom między niekompatybilnymi modami w największym możliwym stopniu. Podczas gdy proponowane zmiany Band Planów będą musiały zostać zatwierdzone przez stowarzyszenia członkowskie w każdym Regionie, ostatnie zmiany  administracyjne oznaczają, że zmiany można wprowadzić bez konieczności czekania na konferencje regionalne.
Amatorów zachęca się do śledzenia postępów poprzez ich stowarzyszenie członkowskie IARU oraz odpowiednie strony internetowe IARU, z których wszystkie są dostępne za pośrednictwem www.iaru.org.
Dave Sumner, K1ZZ (Sekretarz IARU)
HF Manager PZK Marek SP3AMO :)
 
Strony: [1] 2 3 ... 10